Κρύσταλλος

Κρύσταλλος

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ

Ένα μεγάλο μέρος της σημερινής γεωλογικής πρακτικής έχει να κάνει με δράσεις που αφορούν στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία του κοινού, το περιβάλλον και την οικονομία τη μελέτη σκοπιμότητας υλοποίησης ¨Έργων.

Οι ρόλοι και η πείρα του γεωλόγου είναι πολλοί και ποικίλοι. Οι γεωλόγοι είναι οι εμπειρογνώμονες για την ανακάλυψη πρώτων υλών που υποστηρίζουν και στηρίζουν τη σύγχρονη ζωή όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα βασικά και πολύτιμα μέταλλα και τα δομικά υλικά.

Οι Γεωλόγοι που ασχολούνται με την βασική γεωλογία, ειδικοί στην τεκτονική Γεωλογία και μικροτεκτονική εντοπίζουν περιοχές για την ασφαλή διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων περιφερειακά και τοπικά.

Οι Τεχνικοί Γεωλόγοι (Engineering Geologists) αξιολογούν τις φυσικές παραμέτρους και όρους απαραίτητους για τον χωροταξικό σχεδιασμό την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία των δρόμων, των σιδηροδρόμων, των πολυώροφων κτιρίων, των βιομηχανικών συγκροτημάτων και των φραγμάτων.

Οι υδρογεωλόγοι και οι γεωλόγοι περιβάλλοντος είναι αρμόδιοι για τον εντοπισμό και τα μέτρα προστασίας των πηγών νερού, για τον εντοπισμό περιοχών για την ασφαλή συγκράτηση (αποθήκευση)επιβλαβών αποβλήτων και στο να μετριάσουν τον αντίκτυπο των πλημμυρών όπως αυτών που είχαν επιπτώσεις σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Οι γεωφυσικοί εργάζονται στην κατανόηση και την ανάπτυξη μοντέλων για να προβλέψουν την ηφαιστειακές εκρήξεις και σεισμούς ενώ συμβάλουν με την χρησιμοποίηση όλων των έμμεσων μεθόδων στην βέλτιστη ολοκλήρωση των παραπάνω δράσεων και εφαρμογών της Γεωλογικής Επιστήμης.

Λόγω της εκπαίδευσης των οι γεωλόγοι παρατηρούν και εντοπίζουν προβλήματα του παρόντος περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές εξελίξεις του παγκόσμιου περιβάλλοντος κατά το παρελθόν.

Κατά συνέπεια, είναι οι ειδικοί που έχουν την καλύτερη προετοιμασία στο να προβλέπουν τις περιβαλλοντικές διεργασίες και τις αλλαγές από τον ανθρώπινο αντίκτυπο αυτή τη στιγμή και στο μέλλον.

Οι εξορυκτικές δραστηριότητες (Μεταλλεία,Λατομεία), οι κατασκευές, οι γεωτεχνικές μελέτες, η διαχείριση και η ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, η διάθεση αποβλήτων και τα μέτρα αποφυγής πλημμυρών είναι ακριβώς μερικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων που μπορούν σημαντικά να αλλάξουν το τοπίο και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών .

Είναι ουσιαστικό στην πραγματοποίηση αυτών των ρόλων ότι η επαγγελματική εργασία του γεωλόγου να είναι πάντα των υψηλότερων δυνατόν τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΗΓΗ: http://www.geologist.gr/rolos-geologou08.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: