Κρύσταλλος

Κρύσταλλος

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι ασκήσεις υπαίθρου του Τμήματος Γεωλογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16-10-09 σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, οι μονoήμερες ασκήσεις υπαίθρου είναι υποχρεωτικές. ∆ηλαδή, εφόσον ο φοιτητής δηλώσει κάποια μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής), υποχρεούται να πραγματοποιήσει και τις αντίστοιχες ασκήσεις υπαίθρου που αφορούν τα μαθήματα αυτά.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥΣ

Οι φοιτητές κάθε έτους, οι οποίοι είναι κανονικώς εγγεγραμμένοι στο έτος τους, θα χωριστούν αλφαβητικά σε δύο ισάριθμα τμήματα (Τμήμα 1 και Τμήμα 2).

Δεν υπάρχουν σχόλια: